Verktyg för att få kunskapsarbetare att tänka igenom vad de vill och behöver av en applikation

Idékort kring hur mjukvara kan befria eller låsa in en arkitekt i rutiner.Hur bär man sig åt för att utforma mjukvara för kunskapsarbetare? Flashbulb Interaction delar med sig av hur de gör i Working through screens.

Till skillnad från det vanliga när konsultbolag berättar om sin “metod” (du vet hur det brukar se ut: fyra pilar som jagar varandra i en cirkel etiketterade med synonymer till “utforskning, design, utvärdering, återkoppling”) så är det här detaljerat och definitivt användbart. Dessutom intressant eftersom det ger de kommande användarna av systemet verktyg för att tidigt i projektet formulera den övergripande bilden av vad de behöver och förväntar sig.

Ett exempel på den konkreta inriktningen är att det finns en pdf-fil med 100 idé-kort som man kan använda för att driva de inledande diskussionerna.

comments powered by Disqus