Många finesser säljer - och förvirrar

Trots att användarna är väl medvetna om att många finesser gör produkter komplicerade, tenderar de att välja finessrika produkter framom enklare. Men när de sedan börjar använda dem, tröttnar de snabbt på krånglet.

Detta sätter produktutvecklare i ett dilemma – satsa på finesserna och maximera den snabba försäljningen, eller på enkelhet och maximera den långsiktiga relationen.

Harward Business Review reder ut paradoxen i Defeating Feature Fatigue. Artikeln kräver betalning, men där finns en bra sammanfattning.

comments powered by Disqus