Löpsedlar blir bloggar

Jag tror att vi under året kommer att få se många sidor som vi förr skulle kallat “löpsedlar” gå under namnet “blogg”, när tidningar och företag försöker addera litet språklig krydda till samma gamla nyhetssidor och samlingar av pressmeddelanden.

comments powered by Disqus