Lekplats för sociala applikationer

Ning är ett ställe där man enkelt kan skapa sin egen sociala applikation på webben.

När bloggarna gjorde det enkelt att skriva på webben började det plötsligt hända massor. Det skall bli intressanta att se vad som utlöses av att det plötsligt blivit enkelt att ordna gemensamma topplistor, hot-or-not etc. När det inte bara blivit enkelt att skapa information utan också interaktion.

comments powered by Disqus