Låt det som avviker sticka ut

Word popularity colorizer är ett annorlunda sätt att snabbt få en blick för en text. Vanliga ord (sådana som ofta förekommer på internet) får en mörk bakgrund. Ovanliga ord blir större ju oftare de förekommer i texten.

Utförandet lämnar en del att önska, men idén är intressant. Jag skulle vilja ha denna funktion på en snabbtangent på datorn för att på ett ögonblick kunna bilda mig en uppfattning om vad som är speciellt med en text.

Påminner förövrigt om de statistiskt osannolika fraser som Amazon använder för att ge en bild av vad som är speciellt med en bok.

comments powered by Disqus