Länk-rika ingångssidor enklare att använda

Det är ett misstag att blanda ihop “enkel att använda” med “få länkar”, hävdar Jared Spool i Lifestyles of the Link-Rich Home Pages. Tvärtom gör en ingångssida/startsida med många länkar webbplatsen genomskinligare och därigenom enklare att använda.

Ett extremt exempel på detta är McMaster-Carrs mycket uppskattade sajt=, men även till exempel många nyhetssajter fungerar väl med ett mycket stort antal länkar.

Att bara vräka på med länkar räcker dock inte. Det viktiga är att hitta grupperingar, så att användaren snabbt kan bedöma varje grupp av länkar och se om den är något för henne eller inte.

En sak som Spool inte tar upp men som är värd att tänka på är att webbplatser med många länkar kan vara svåra för synskadade användare med skärmläsare. De orienterar sig ofta genom att låta skärmläsaren läsa upp länkarna på sidan – och det är inte kul att sitta och lyssna på hundratals länkar. För dem är det viktigt att grupperingarna får bra etiketter, och att dessa i koden är <h>-rubriker. Det gör det möjligt även för skärmläsare att snabbt hoppa från grupp till grupp tills hon hittat rätt.

comments powered by Disqus