Kravspecifikation för publiceringssystem

Örebro kommun har under en längre tid arbetat fram en kravspecifikation för att köpa in ett publiceringssystem (eller CMS för den som föredrar att tala i trebokstavsförkortningar). Intressant inspirationskälla, speciellt för den som vill ha ett system som följer 24-timmarswebben.

comments powered by Disqus