Användbara konsultpriser

Alla användbarhetsmänniskor vet att såväl förutsägbarhet som snabb återkoppling är viktigt hos ett gränssnitt. Trots det är våra priser – även för tjänster som är tämligen standard – ofta något som vi skickar i en offert flera dagar efter mötet med en kund.

Michael Reynolds argumenterar fördelarna med en enklare prissättning

comments powered by Disqus