Kommer copyright-lagarna att hindra oss från att äga våra thing?

Kommer våra Internet of Things-things att vara som barn – något man bara har till låns (men ändå får betala hela kostnaden för)?

Copyright-skyddad traktor. Foto: Tractor and construction plant wiki (CC-AT-SA)

John Deere, som gör jordbruksmaskiner, hävdar att deras maskiner (eller rättare sagt programvaran i dem) är licensierade, och att bönderna därför inte har rätt att reparera dem själva. Flera biltillverkare hävdar samma sak om sina bilar.

Dessa fall gäller traditionella ting (om än höggradigt datoriserade), och handlar gissningsvis mest om försök att skapa monopol för de egna märkesverkstäderna.

Med Internet of Things blir motiven starkare – tillverkarna vill gärna låsa thinget till det egna ekosystemet, och ha ensamrätt på att behandla de data som thinget producerar. Och de copyright-lagar som skapades för att skydda musik mot piratkopiering blir då verktyg för att hindra oss från att äga det vi köpt.

comments powered by Disqus