kom-entar

kom-entar – kommentar till en artikel eller blognotis där syftet inte är så mycket att kommentera som att få en förevändning att nämna adressen till den egna webbplatsen och därigenom få besökare dit.

comments powered by Disqus