Om att klippa grisar och uppgradera bloggar

“Mycket skrik för lite ull, sa gumman när hon klippte grisen”

Ett talesätt som känns mycket aktuellt för mig just nu, eftersom jag jobbat med tekniken under anvandbart.se. Drupal, som publiceringssystemet heter, har uppgraderats från version 4 till 6. Också MySQL-databasen har uppgraderats, och i samband med detta så har kodningen för texten bytts från latin-1 till utf-8 – vilket varit förvirrande på samma sätt som byten mellan sommar- och vintertid, men tiofalt värre.

Mycket skrik har det varit, men på ytan syns ingenting, annat än att en och annan sak förmodligen inte fungerar som den skall ännu. Till exempel går det inte att kommentera, och en del bilder har försvunnit. Men det löser sig förhoppningsvis med tiden.

comments powered by Disqus