Kinformationsdesign

Snubblade över en gammal kinesisk klassifikation, som ordnar världens djur i följande kategorier:

• djur som tillhör kejsaren
• balsamerade djur
• tama djur
• spädgrisar
• sirener
• fabeldjur
• vilda hundar
• de som beter sig som vanvettiga
• de som tillhör denna klassifikation
• de som är tecknade med en alldeles tunn pensel av kamelhår
• de som just har ömsat skinn
• etcetera
• djur som just slagit sönder en kruka
• djur som på avstånd ser ut som flugor

Påminner på något sätt om navigationen hos många sajter.

Ur kinesisk encyklopedi “En himmelsk samling nyttiga insikter”, återgiven av JL Borges.

comments powered by Disqus