Kalender med människor istället för uppgifter

Jag tror det finns en mycket intressant idé i den här skissen av en kalender där det som först syns inte är vad jag skall göra utan vem jag skall göra det med:

Dels skulle jag bli mycket gladare om det såg ut så här när jag tittar i min kalender. Dels har vi människor mycket lättare att minnas och tänka kring saker som har med andra människor att göra, än kring saker som abstraherats till en uppgift att utföra.

comments powered by Disqus