Juholt är ett offer för dålig informationsdesign

Jag tycker inte en politiker (eller någon annan) ska behöva tänka efter för varje administrativ skitsak man gör. Jag tycker de ska tänka på de viktiga sakerna.

De som borde tänkt efter i det här faller är de som utformade reglerna, (som inte säger något om hur man ska göra när man delar lägenhet) och blanketten (där det inte finns någon fråga om eventuellt samboende). Men istället har de i sin lättja gjort ett system där viktiga bestämmelser är underförstådda, och blanketten ställer vilseledande frågor.

Visst kan man hävda att Juholt borde ägnat mer energi åt att grubbla över hur “Min hyra/avgift” på blanketten ska tolkas, och åt att fundera över om det verkligen inte är så att sambon på något sätt borde räknas in, istället för att ägna den tankemödan åt politik. Men är det riksdagsmannens jobb att tolka och känna till underförstådda regler – eller Riksdagsförvaltningens att vara tydliga?

Människor (inte bara politiker) åläggs mer och mer ansvar för att sköta dåliga system (datoriserade och andra), och får ägna sin mentala energi åt detta istället för att göra det som egentligen är deras jobb. Det är det som är skandalen.

comments powered by Disqus