Användbart och jag på Twitter

Det finns människor som är långt före sin tid. Till exempel Niklas Zanderlin, vd på analysföretaget Excidio, som i dagens ComputerSweden svarar på frågan “Twittrar du?”:

- Njae. Inte så mycket nu längre. Det var mer i slutet av 90-talet.

Men även om jag inte är lika tidigt ute som Niklas, twittrar jag numera – och på två ställen dessutom.

comments powered by Disqus