Tips för projektplaneringsmissbrukare

Normalt håller jag mig borta från program vars namn inte går att uttala. Att ett program är döpt till iTaskX är för mig en varningssignal om att programmakarna lever i sin egen värld, inte användarens. Men samtidigt har jag en patologisk oförmåga att motstå projektplaneringsprogram, speciellt de som har Gantt-diagram. Det är något i löftet om att ordna upp mitt liv (som alltför ofta är så här) som jag inte kan motstå, trots att jag egentligen vet att de flesta sådana program är alldeles för komplexa för att jag ska ha någon nytta av dem i verkligheten.

Om du likt mig har en mac och egentligen borde vara på ett Anonyma Projektplanerar-möte, men inte kommit iväg, så kan jag tipsa om att iTaskX, macens svar på Microsoft Project, denna helg säljs med kraftig rabatt.

comments powered by Disqus