Våra kroppar är det nya gränssnittet

Gränssnitt – i betydelsen de handlingar vi lär oss för att styra något datoriserat och för att förstå hur det svarar – är egentligen en märklig idé. Det digitala döljer världen bakom en abstraktion, och för att påverka måste vi lära oss och följa abstraktionens regler.

Men när datorerna flyttar in i thingen finns det inte längre något behov av att särskilt utformade och inlärda handlingar för att visa vad vi vill.

Internet of Things har redan demonstrerat sin förmåga att göra gränssnitt överflödiga. När jag lämnar mitt hem, sänks temperaturen för att spara energi. När jag senare på dagen åter vänder hemåt, eldar huset på igen så att temperaturen är behaglig när jag kliver över tröskeln. Längs vägarna är gatubelysningen dämpad där ingen är, men lyser med full kraft där det finns människor.

Våra kroppars närvaro ersätter knappen.

Därför är sensorn som demonstreras i videon här, så spännande. För den möjliggör en detaljerad avläsning inte bara av var kroppen är, utan också vad den rör vid. Så försvinner behovet av ytterligare en mängd abstrakta gränssnitt.

När jag vill att något ska hända är det bara att beröra och göra.

comments powered by Disqus