Internet of Things 1984

"Right now these fitness gadgets are fairly self-contained. But they might eventually talk to your house so it has the shower going when you get home from your morning run. Your fridge might recommend healthy or high-protein dinner recipes based on your fitness goals and activity level. Maybe your computer or TV will pause until you get up and move around a little."

Jag läser upp denna entusiastiska Internet of Things-vision, ur 5 futuristic connected gadgets you’ll want in your home, för vännen Jonas, som genast reser sig, går till bokhyllan, tar fram Orwells 1984 och börjar läsa för mig:

Från telescreenen kom en genomträngande vissling som fortsatte på samma tonhöjd i trettio sekunder. Klockan var noll sju femton, den tid då kontorsarbetarna skulle stiga upp. …

Winston sprang upp och ställde sig i givakt framför telescreenen där bilden av en ung kvinna, mager men muskulös, klädd i kolt och gymnastikskor visade sig.

”Armar uppåt sträck! Böj!” röt hon till. ”Följ min takt! Ett, två, tre, fyra! Ett, två, tre, fyra! Så ja, kamrater, spänsta upp er nu! Ett, två, tre, fyra! Ett, två, tre, fyra!

Giv akt! Låt oss se vem av oss som kan vidröra sina tår!” sade hon entusiastiskt. ”Rätt ner från höfterna, kamrater, ett — två! Ett – två…”

Winston avskydde denna övning som framkallade flygsmärtor hela vägen från hälarna till sätet och ofta slutade med en ny hostattack. … Hans tankar gled tillbaka till dubbeltänkandets labyrintiska värld.

”Smith!” skrek den argsinta rösten ur telescreenen. ”6979 Smith W! Just ni ja! Böj er ner! Bättre går det! Ni försöker inte! Mer, mer! Det är bättre, kamrat!”

comments powered by Disqus