Interaktivitetens Blogger

Om Ning är interaktivitetens Blogger så är motsvarigheten till Movable Type och Drupal – systemen som ger den halvtekniske möjlighet att själv vidareutveckla sin idé – Ruby on Rails och Django.

comments powered by Disqus