Inte lätt med instruktioner

När det inte är i den form användaren väntar sig, kan även det som är helt korrekt missförstås

comments powered by Disqus