Spela på börsen (bokstavligen)

Jag minns fortfarande hur jag någon gång i tonåren (min seriösa period) lyssnade mig igenom ett stycke elektronmusik där formen på en fjärils vingar hade omvandlats till toner. Seriöst som fan, men njutbart var det inte.

En mer inställsam omvandling av information till musik bjuder Microsofts Songsmith på. Här har till exempel Johannes Kreidler matat programmet med fallande börser och stigande dödstal.Via Mt. Holly Mayor’s Office

comments powered by Disqus