Informationsarkitektverktyg som används för litet

Peter Van Dijck har samlat en liten lista över verktyg och metoder inom informationsarkitekturen som han tycker används alldeles för litet:

* Content testing.
* Object models.
* Business process analysis.

comments powered by Disqus