I Aktuellt är det far gör alltid det rätta

I onsdags hade Aktuellt som en av sina stora nyheter att kvinliga domare friar betydligt oftare än män i våldtäktsfall (sändningen kan åtminstone några dagar till ses via Aktuellts sida)

Grunden för påståendet var i och för sig statistiskt svagt, hade fyra till av de 42 rättegångar kvinnor hade hand om lett till fällande dom, hade det inte varit någon skillnad.

Men det intressanta med inslaget är valhäntheten i att hantera en nyhet som inte stämde med etablerade fördomar. Två gånger framfördes teorin att den manliga miljön i domstolarna fick kvinnor att döma på detta sätt (medan den tydligen inte påverkade männen lika mycket). En kommentator menade att kvinliga domare blev “överdrivet objektiva” i våldtäktsmål (underförstått är alltså objektiv något en domare skall vara med måtta).

Att det kunde vara de manliga domarna som dömde fel (att de t.ex. låter sitt förakt för eller hat mot våldtäktsmän driva dem till att vara “underdrivet objektiva”) reflekteras överhuvudtaget inte över. Genomgående i hela inslaget är att det är de kvinnliga domarna som är avvikelsen, männen som är normen.

comments powered by Disqus