Hörlurar, universum och allting

Tar upp hörlurarna ur fickan. Sladden har som vanligt trasslat ihop sig till en konstfull knut, och plötsligt förstår jag universum och allting. Om tillvarons minsta beståndsdel är strängar, så behöver man inte vara teoretisk fysiker för att inse att de kommer att trassla ihop sig, i allt väre härvor tills de format atomer, människor och galaxer.

Foto: ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)

#blogg100

comments powered by Disqus