Grafiska gränssnittets historia

Skärm, tangentbord och mus från the oN-Line System

Från Englebart till Aqua – följ hur det grafiska gränssnittet utvecklats.

comments powered by Disqus