Dumma användare - och programmerare

Google har lanserat en tjänst för att söka i kod. Med hjälp av den kan man få en inblick i en del programmerares inställning till användarna. Men det är uppenbart inte bara användarna som är dumma, för här hittas också stora mängder fulkod, kod som skrivits i berusat tillstånd, kod där programmerare klagar över sitt jobb, hemlig kod och en stor mängd säkerhetsluckor, till exemepel lösenord=.

Via kottke.org

comments powered by Disqus