Bekännelse

Ok, det är väl lika bra att erkänna det först som sist. Den här webbplatsen lever inte upp till sina egna ideal.

Det finns mycket här som kunde vara både användarvänligare och tekniskt bättre. Men den dras med samma problem som många andra webbplatser: brist på tid och pengar. Att skriva böcker är kul men inte lönsamt – inte ens när man skriver om användbarhet. Så webbplatsen är ett fritidsprojekt. Allteftersom jag hinner fixa till den kommer den att bli bättre.

comments powered by Disqus