Gissa telefonen - eller varför jojo-navigation inte hjälper användaren

Så du vill ha en ny telefon. Om du går in på Sony Ericssons sajt kan du välja från en förteckning som denna:

14 små bilder av Sony Ericssons olika telefon modeller

Om stil betyder allt och funktion inget, är detta ett relevant sätt att presentera telefoner. Men en användare som är intresserad av vad telefonen också kan göra, får ingen ledning av denna navigation. Hon tvingas gå in på varje telefon och sedan tillbaka till förteckningen för att kunna gå till nästa. Så kallad jojo-navigation.

Jared Spool om jojo-navitgation och varför bokstavsordning ofta inte är bättre än att ordna saker slumpmässigt (på engelska kallas jojo-navigation pogosticking, vilket i svensk översättning blir ungefär ‘kängurustyltning’).

Our analysis of user tests shows that pogosticking rarely results in the users finding what they are looking for. In our studies of e-commerce sites, for example, 66% of all purchases happened without any pogosticking at all — the users purchased the first selection they chose from the gallery two-thirds of the time. And when users did pogostick, the more they did so, the less they purchased.

We’ve found this extends to non-e-commerce sites as well: our studies show that users who don’t pogostick find their target content 55% of the time, where as those who do pogostick end up only succeeding 11% of the time.

Motsvarande i Användbarhetsboken: jojo-navigation (“Kombinera förteckningar med ‘nästa sida’-länkar”), sid 144, bokstavsordning (“Sortera det som är relevant”) sid 189 och viktighetsordning sid 185.

comments powered by Disqus