Genvägar - skall de synas eller gömmas

Intressant diskussion om genvägar – länkar som man lägger in på sidan för att användare med funktionshinder eller mobiltelefon – och om man skall ge efter på formgivarens krav på att få gömma dem, eller skall se det som en kreativ utmaning att bygga en design där de är synliga.

Via 456 Berea Street

comments powered by Disqus