Gemensamma anteckningar

Ytterligare ett sätt att använda wikis: dela föreläsningsanteckningar. Inte för svenska universitet ännu, men det kommer säkert.

Uppdaterat: Det har nu kommit en svensk variant. Inte lika tekniskt avancerad i knytningen till specifika kurser, men förmodligen lika användbar.

comments powered by Disqus