Fri bok på webben säljer fler pappersböcker

Som jag skrev i går, så är jag övertygad om att Användbarhetsboken kommer att sälja bättre när innehållet ligger fritt på webben. Säker kan jag naturligtvis inte vara, men det ska bli spännande att se. Vad är mest: en hel liten kaka eller en liten del av en stor kaka?

Några anledningar att vara hoppfull har jag dock.

Papper är bättre än skärm

När det gäller musik och filmer, är det fysiska mediet mest till besvär. Är man inte samlare av CD-omslag, så finns det egentligen ingen fördel med att ha skivan. Men en pappersbok har många kvalitéer som samma bok på webben inte har:

 • det är behagligare att läsa på papper än på skärm
 • den inbjuder till beprövade lärotekniker som att stryka under och marginalanteckna (något som datorerna visat sig förvånansvärt oförmögna att bjuda en bekväm motsvarighet till)
 • man kan ha den uppslagen bredvid samtidigt som man jobbar med något på skärmen
 • med hjälp av gem, postit-lappar eller rivna pappersremsor får man ett suveränt snabbt bokmärkessystem

Jag ser också mitt eget beteende. Jag har naturligtvis själv tillgång till Användbarhetsboken i elektronisk form, bekvämt tillgänglig här på min dator. Ändå märker jag att när jag behöver slå upp något i den går jag hellre till rummet intill och hämtar boken. Elektronisk sökning till trots är det ändå lättare att hitta och läsa i pappersboken.

I rättvisans namn ska dock sägas att det inte är fråga om någon promenadseger för pappret. Även skärmen har fördelar:

 • Jobbar man med webbutveckling finns boken alltid tillgänglig just när man behöver den.
 • Sökning, som visserligen inte är lika precist som ett sakregister, men snabbare och mer omfattande. (Ja, jag vet att den här webbplatsen inte har sökning. Ha tålamod, jag jobbar på det.)
 • Koppling till blogg, bokmärken och inte minst andra användares kommentarer, ger aktualitet och nya vinklar till boktexten.
 • Enklare att själv reagera på saker, och att komma i kontakt med författaren.
Marknadsföring är allt

Huvudanledningen till att jag tror på att lägga ut Användbarhetsboken är ändå en annan. Vi lever i en uppmärksamhetsekonomi. Det svåra är inte att framställa produkter, det svåra är att sälja dem. Det finns så många böcker om webbutveckling. Hur ska jag få läsare att uppmärksamma min bok, och förstå att det är just den de behöver?

Uppmärksamhetsekonomi skrev jag, men om man som jag inte har några stora pengar till marknadsföring, är det en googlekonomi – den avgörande faktorn är hur man placerar sig i en Google-sökning.

Google är på många sätt marknadsförarens söta fläck. Att synas precis när kunden har ett behov, letar efter något.

En bok som Användbarhetsboken har i denna miljö den stora fördelen att skriva om konkreta saker. Kampen om sökord som ”användbarhet”, ”tillgänglighet” och ”varumärke” kan vara hård, men redan idag när bara bokens rubriker ligger ute, så hamnar den i toppen när man söker efter svar på frågor om antal tecken per rad, brödsmulor och användarens mål.

Att många kommer att läsa boken på webben istället för att köpa den, är ett billigt pris för att gång på gång bli sedd precis när man behövs.

Pappersversioner av böcker som kan laddas ner gratis från internet säljer bra

En annan anledning till att tro att webbpublicering av en pappersbok inte behöver bli någon katastrof för försäljningen, är att många av de försök som hittills gjorts har gått väldigt bra.

 • Vägledningen 24-timmarswebben, är det exempel som ligger närmast Användbarhetsboken, eftersom den är både på svenska och handlar om samma frågor. Det är en samling best practices för svenska myndighetswebbar, som jag tog initiativet till och skrev första upplagan av åt Statskontoret. Den ligger i sin helhet ute på webben. Pappersbokens 2a & 3e upplaga har sålt i 3 400 ex (för första upplagan finns tyvärr ingen statistik, men även den sålde bra).
 • Yochai Benkle, författare till The Wealth of Networks säger “…in terms of the economics of academic publication, I think the [Harvard University Press] found that they did much better than usual with this book, partly, at least, because many more people got partial exposure to it online, and then bought it”. Källa
 • “”http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/l/lawrence_lessig/index.html?inline=nyt-per">Lawrence Lessig, a professor at Stanford Law School who has published three of his four books online as well as on paper, said book sales depended on whether the number of people who discover the book online and then buy a hard copy outnumbers ‘the number of people who would have bought the book and now won’t because it’s free.’ ". Källa
 • Web Style Guide ligger i sin helhet ute på webben. Pappersboken har sålt i över 120 000 ex.
Reklamintäkter

Webben öppnar också för andra intäkter. Jag kommer att börja ha annonser på anvandbart.se, och har länkarna till ”Adlibris” och ”Bokus” kopplade så att det droppar in några kronor varje gång någon köper en bok den vägen.

Reklamfinansiering är en tilltalande lösning, men det verkar osannolikt att en webbplats inom det här ämnesområdet och på svenska skulle ha några chanser att dra in några större summor. Men det skall bli intressant att se hur mycket det kan bidra.

Passar det alla?

Jag tror inte webbpublicering är en lösning för alla böcker. Jag skulle till exempel inte bli förvånad om det är skillnad på vad som fungerar för rena kursböcker, där redan en utmärkt marknadsföringskanal finns, och böcker som vänder sig till yrkesverksamma, där det stora problemet är att nå ut till de potentiella läsarna.

Freemium

Jag har efter mycket funderande bestämt mig för att publicera Användbarhetsboken ett råd i taget, istället för att lägga ut allt på en gång. Jag är inte alls säker på att det är rätt strategi, och det står delvis i motsättning till vad jag skrivit ovan.

Samtidigt tycker jag om tanken på en daglig dos användbarhet. Jag hoppas också att det ska öppna för mer konversation – medhåll, mothugg, alternativa idéer – för varje del. Det skulle också kännas lite brutalt mot läsarna att dumpa ut 450 sidor på en dag.

Jag har också baktanken att det kan driva försäljning. Gratis för den tålmodige, men den som vill ha hela boken snabbt kan köpa den. En variant av Chris Andersons freemium (om än inte lika genialt som det han gör med sin egen bok Free – där hela boken är gratis, men om man vill höra bara det väsentliga så kostar det pengar).

Om tanken är rätt eller inte får helt enkelt bli en del av experimentet.

comments powered by Disqus