Flash och tillgängligheten

Flash har onekligen blivit bra mycket tillgängligare än det var från början. Några problem finns dock kvar, och Niqui Merret har gjort en sammanställning av dem.

comments powered by Disqus