Korttidsminne

Att arkiv brottas med hur de skall hålla gammalt digitalt material läsbart vet jag ju. Och att allt som jag sparat på gamla SyQuest-skivor är förlorat, det har jag sedan länge förlikat mig med. Men ändå så skrämmer detta mig:

“in researching this article, I tried to open some of my notes which were written in an old version of Word for Windows. Word 2007 refused to open them for ‘security’ reasons” Joel on Software

Allt mer av vårt minne finns i elektronisk form. Och tiden från att det skapats till dess det blir oläsligt blir allt kortare. Inte ens en senare version av samma program som det är skapat i kan längre läsa det.

Och snabbare kommer det att gå. Nu utvecklas allt mer sofistikerade tekniker för kryptering och kopieringsskydd, samtidigt som både hårdvaru- och mjukvaruteknikerna avlöser varandra allt snabbare.

comments powered by Disqus