Ett fall av förvirrad användning

Det är som om det vilade en förbannelse över UML – “du skall locka många friare men ingen av dem kommer att förstå dig”. Tänker på det när jag ser att A List Apart gett sig på att förklara användningsfall (use cases), detta det mest missförstådda av alla UML-diagram.

Det börjar bra (som det alltid gör):

“…use cases will describe the goals achieved by actors who perform tasks.”

“The crucial benefit of use cases is the way they encourage a directed method of considering project requirements. From the very beginning, we are designing a product by concentrating upon the needs and wants of those who will use it.”

“A well-constructed use-case model can be understood by all the stakeholders in a project: developers, managers and clients.”

Men sedan är det dags att rita diagram, och då spårar det ur (som det alltid gör):

Användningsfallsdiagram med två aktörer: 'Visitor' och 'Author', samt ett mål: 'Publish weblog'.

“Can be understod by all…” – nä, inte av mig i alla fall. Vad menas, är det ett mål för besökaren att publicera på webbplatsen?

Och som man kan ana, när redan det enkla diagrammet är förvirrat, blir det inte enklare när det vidareutvecklas:

Användningsfallsdiagram för komplext för att beskrivas med ord.

comments powered by Disqus