En felöversättning till

Ett exempel till på varför man aldrig ska lita på översättningar man fått via datorn. Denna gång från Wales.

Vägskylt med text på engelska och whaleska.

Texten på walesiska på skylten blir i översättning: “Jag är inte på kontoret för närvarande. Skicka texter du vill ha översatta.”

Via BBC

comments powered by Disqus