Electrolux makes life a little easier

Electrolux slogan är “makes life a little easier”. Möjligen har juristerna missat det när de skrev användarvillkoren för webbplatsen .

Några pärlor ur texten:

“LÄS NOGA IGENOM DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSENGENOM ATT ANVÄNDA ELLER HÄMTA MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN, GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR.”

“Du garanterar och utfäster att du kommer använda denna webbplats på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i detta Avtal och följa alla befintliga och framtida riktlinjer och regler för webbplatsen.” (min markering)

“Du godkänner också att försvara, ersätta och hålla ELECTROLUX, dess intressebolag och deras respektive chefer, direktörer och ombud, skadeslösa från och emot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår i samband med användning av denna webbplats.”

“Detta Avtal är inte juridiskt bindande för ELECTROLUX

“Det är inte tillåtet att skapa länkar från andra webbplatser till ELECTROLUX webbplats utan att först inhämta skriftligt tillstånd från ELECTROLUX” (i rättvisans namn skall dock sägas att de senare mjukar upp detta – om man bara använder ordet “Electrolux” och bara länkar till förstasidan så behöver man inget tillstånd)

ELECTROLUX GARANTERAR INTE ATT MATERIALET ÄR KORREKT ELLER KOMPLETT ELLER ATT RÅD, ÅSIKTER, UTTALANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS GENOM WEBBPLATSEN ÄR TILLFÖRLITLIGA”

“Det är förbjudet att öppna webbplatsen i territorier där webbplatsens innehåll är olagligt.”

Nå, nu har jag brutit mot avtalet genom att länka till det, så det är väl bara att vänta på domstolskallelsen. Hoppas de utnyttjar sin möjlighet att stämma mig för brott mot framtida versioner av avtalet – det vore i alla fall kreativt.

comments powered by Disqus