Design som visar hur du är bättre än konkurrenterna

För att lyckas måste nästan undantagslöst en produkt eller ett företag differentiera sig, upplevas som på något sätt annorlunda än de andra alternativ som finns på marknaden. I UX matters beskriver Michael Hawley en metod för att hitta en design som differentierar.

comments powered by Disqus