Marknadsförarna bättre än användbarhetsmänniskorna på att förstå användarens behov

Avändarupplevelsebranschen sitter fast i en produktcentrerad, begränsa och ofta kontraproduktiv syn på vad användarens upplevelse är, och designar inte för användarnas verkliga behov. Det handlar inte om huruvida skon är enkel att knyta eller ger superb dämpning i hälen, det handlar om “Just Do It” – till och med reklammänniskorna har fattat användarnas behov bättre än användbarhetsmänniskorna.

UXmatters propagerar för en mer holistiskt syn på design, och introducerar ett ramverk som stöd för design som möter mäniskors behov och begär.

comments powered by Disqus