Design för dyslektiker

Web Accessibility for Dyslexia har en rad konkreta råd om hur man gör webben lättare för användare med lässvårigheter.

comments powered by Disqus