Den Private Bank

När jag ändå är uppretad över SEB-annonsen: Vadå “Sveriges bästa Private Bank”? Vad är det för språk, danska? Det är mycket möjligt att det heter så på deras interna yrkesjargong, men vad har det i mitt ansikte att göra? Om man är “Sveriges bästa”, borde man då inte behärska svenska? Eller har banker frikort från Folkpartiets krav på att kunna språket för att få vara svensk?

comments powered by Disqus