Faran i att visa diffusa data som exakt information

Ett problem man då och då stöter på inom informationsarkitektur är när man har data som är ungefärlig, men visar resultatet som exakt. Ofta kan man avrunda och låtsas som ingenting, men ibland blir det uppenbart att man fuskat. Så är det till exempel med Los Angeles-polisens karta som visar var överfall ägt rum.

Karta som visar platser för överfall.

Kartan visar att ett det utan jämförelse farligaste stället att vara på är mitt i staden. Exakt mitt i. Vilket är var systemet ritar ut överfall som skett i Los Angeles, men som det inte har någon adress för.

Detta är också en illustration av vad som kan hända när data (var överfallen skett, med så god precision som man har) blir till information (här är det farligt att vistas).

comments powered by Disqus