DealMachine gör säljet till ett spel

Jag brukar vara ganska kallsinnig till idéer om att vanliga kontorsapplikationer borde lära från speldesign för att bli lättare att lära och roligare att använda. Dels tror jag de bygger på en underskattning av hur mycket tid det tar att lära sig ett spel (tiden går fortare när man har roligt, men sett till faktisk tidsåtgång så tar det för många spel ganska länge innan man behärskar dem), dels tror jag det för många jobb är svårt att framgångsrikt göra dem till spel.

Ett yrke som dock traditionellt ändå gör det är säljarna, där man ofta sätter upp mål och har tävlingar för att stärka motivationen. Därför tror jag också att CRM-systemet Deal Machine är något på spåret när de gör det annars dödstråkiga jobbet med att mata in data i CRM-systemet till ett spel.

Collecting points is at this stage the most tangible game element featured in Deal Machine. Points are rewarded not only on one’s sales performance, but also on ability to support others, create meaningful content, comment on other people’s statuses etc. To keep the internal competition up, or intensify sales, individuals’ performance is fastidiously monitored

Klicka för större bild

Via Johan Månsson och Arctic Startup

comments powered by Disqus