Data och information - en fråga om inflation

Anders Lotsson ger sig i dagens Computer Sweden på att försöka förklara skillnaden mellan data och information, och landar i (eller svävar åtminstone i närheten av) att data är enkla fakta, medan information är data insatt i ett sammanhang.

Jag tror han missar den viktigaste skillnaden. Förr sysslade man med ADB – automatisk databehandling. De som ville särskilja sig från detta och vara mer avancerade började istället syssla med IT – informationsteknologi. Någon egentlig skillnad på själva jobbet är det inte.

Nu börjar också informationsteknologi bli slitet, så de som vill litet mer har börjat glida över mot att tala om KM – knowledge management. Numera kan man till och med se litet mer avancerade hårddiskar marknadsförda som “kunskapslagring”.

Det är därför det inte finns några klara definitioner på hur data, information och kunskap skiljer sig från varandra. De behövs inte, det enda man behöver veta är att det ena är finare än det andra.

comments powered by Disqus