Färdig CSS-kod för utskrifter

Speciella formatmallar för att göra utskrifter snyggare och lättare att läsa är en bra service. Hartija är en samling färdig CSS-kod för att underlätta det.

comments powered by Disqus