Bra passform mellan Cloud computing och Internet of Things

2

Amazons senaste förvärv illustrerar hur viktigt cloud computing kommer att vara för Internet of Things. När thingen och deras sensorer finns på internet är det naturligt att också lägga själva processandet av data där.