Chindōgu - övergeniala uppfinningar

Hittar detta tangentbord, vars högra halva också är en mus, i M3. Ett övergenialt sätt att slippa lyfta handen från tangentbordet för att använda musen. Och en utmärkt anledning att introducera det japanska låneordet chindōgu.

Rakt översatt betyder det ovanligt (‘chin’) verktyg (‘dōgu’), och har blivit en samlingsbeteckning på uppfinningar som visserligen löser ett problem, men medför så omfattande sociala eller praktiska problem att de är oanvändbara. Chindōgu har utvecklats till en egen konstform, ett slags anarkistiskt ifrågasättande av nytta och konvention.

Det är ett ord som jag ibland känner behov av när jag skall beskriva produkter från IT-industrin. Och då syftar jag inte bara på tangentbordet ovan.

Mer om chindōgu:

Andra saker som (i mitt tycke) är chindōgus:

comments powered by Disqus