Buggigt javaskripstöd i skärmläsare gör Ajax otillgängligt

Hur tillgängligt är Ajax? Inte särskilt, visar den här artikeln där James Edwards testat hur väl olika varianter av att uppdatera en sida fungerar med olika skärmläsare, och inte hittar någon Ajax-metod som klarar det i alla sorters skärmläsare.

Egentligen är problemet inte Ajax i sig, utan att skrämläsarnas stöd för javascript är väldigt buggigt – och buggigt på olika sätt i olika läsare. Alltså samma situation som vi hade för vanliga webbläsare för några år sedan.

Slutsatsen blir att det enda sättet att uppdatera sidan som fungerar är att låta bli Ajax helt och istället göra på det traditionella sättet: ladda om hela sidan. Eller att åtminstone erbjuda ett sådant alternativ.

“I’m forced to conclude that, unless a way can be found to notify screen readers of updated content, AJAX techniques cannot be considered accessible, and should not be used on a production site without a truly equivalent non-script alternative being offered to users up-front.”

En annan slutsats som kan dras är att överhuvudtaget inte lita på att skärmläsare klarar att korrekt hantera javascript, och att buggarna är så olika att det är nödvändigt att testa skripten med många olika skärmläsare. (Det påminner med andra ord mycket om situationen med javascript i mobiltelefoner.)

Via 456 Berea Street.

comments powered by Disqus