Bonusar skadar kreativiteten

Belöningar fungerar som motivation när man vill att folk ska göra saker de redan känner till lösningen på snabbare. Däremot är de direkt kontraproduktiva för all aktivitet som kräver nytänkande eller kreativitet.

Dan Pink berättar vad psykologisk forkning kommit fram till om hur belöningar påverkar kreativiteten:


Även om man ska vara försiktig med att tro att slutsatser från avgränsade psykolgiska experiment är giltiga för komplexa samhällsfenomen – så tänker jag nu slänga den försiktigheten överbord och konstatera att stora bonusar till företagsledningen ger oss företag som är fastkörda i mer-av-samma, istället för nytänkande. Det kan inte vara rätt styrinstrument i en föränderlig tid.

comments powered by Disqus