Bloggverktyg

Bengt frågar vad anvandbart.se är gjord med för bloggverktyg

Det korrekta svaret är detta. Men jag gissar att vad Bengt egentligen är ute efter är en mindre väsentlig del av processen, publiceringsverktyget.

I så fall är svaret Drupal. Ett litet lynnigt men mycket kapabelt publiceringssystem. Litet overkill om man bara skall köra en blogg, men tanken är att anvandbart.se också skall bli komplementsajt till en bok om användbarhet och annat webbigt som jag just håller på att skriva åt Studentlitteratur.

Att valet föll på Drupal var i första hand för att det är taxonomibaserat. Istället för att som många andra publiceringssystem försöka efterlikna en traditionell foldrar-filer-struktur, kan det ha riktiga ämneshierarkier som sin kärna. Så ämnet, inte hur materialet råkar vara inlagt i hierarkin, styr navigationen.

Tyvärr är det gjort i PHP=. Jag vet att det finns folk som gillar det, men jag blir inte riktigt vän med det. Men man får ta det onda med det goda.

comments powered by Disqus