Blir maskinerna mänskligare?

Är det kanske så att ju mer avancerade våra datorer blir, desto mer börjar de uttrycka sig som människor – lite diffust och ungefärligt?

comments powered by Disqus